Niveau's

In TopoCloud werk je samen. Maar om duidelijkheid te creëren in de verantwoordelijkheden en mensen ook in hun kracht te zetten, zijn er verschillende niveaus te ontdekken. 

Directie - overkoepelend 

De directie zet de strategische lijn uit in een meerjarenplan en legt de concrete doelen vast in de jaarplannen. Deze jaarplannen worden afgestemd met de verschillende afdelingen binnen de organisatie. 

De directie werkt vanuit de overkoepelende workspace. In deze workspace werkt de directie aan projecten die organisatie breed zijn. 

Afdeling - management

De afdelingen hebben elk hun eigen Teamomgeving. Hierin maakt elke afdeling zijn eigen afdelingsplan. Uiteraard op basis van de beschreven doelstellingen in het jaarplan. Het afdelingsplan bevat onderdelen specifiek voor de afdeling, maar ligt altijd in lijn met het jaarplan van de organisatie. 

Eén onderdeel in het jaarplan, kan uitmonden in diverse projecten voor de afdeling. Deze projecten worden toegewezen aan projecteigenaren die de werkzaamheden samen met het team uitvoert. 

Team - projectgroepen

Voor elk project worden er projectgroepen samengesteld. Elk project wordt toegewezen aan een projecteigenaar. Deze is verantwoordelijk voor de voortgang van het project en stuurt de rest van de projectgroep aan. 

De projecteigenaar is ook degene die de voortgang en evaluaties bespreekt met de afdeling. 

De afdelingsmanager bespreekt in hoofdlijnen de voortgang en evaluaties van het afdelingsplan met de directie.