De projectcyclus

TopoCloud helpt je organisatie naar een hoger niveau te brengen. We helpen door alle ideeën en plannen om te zetten naar realistisch uit te voeren verbeterprojecten.

Er moet iets gebeuren!

De grote bult met ideeën en plannen die je organisatie gaan verbeteren. Iedere organisatie heeft hem. Plannen voor de toekomst, tips van een mede-ondernemer, een inspirerend boek of artikel. “Hier moeten we echt iets mee!” Maar jij en je collega’s zijn druk met de waan van de dag. Door de dagelijkse werkzaamheden lukt het niet om deze ideeën serieus uit te werken, ermee aan de slag te gaan en daadwerkelijk de verbeterslag te maken binnen de organisatie.

Je kunt het verschil maken door structureel te werken aan je organisatie.

4 - volledige illustratie met alles erop en eraan.png

Tijd voor structuur, creëer verbeterprojecten!

In TopoCloud start je met het sorteren van de grote berg aan ideeën. Je groepeert, prioriteert en creëert verschillende verbeterprojecten. Per project geef je aan of je hiermee iets in je organisatie gaat: ontwikkelen, implementeren, verbeteren of borgen. Door het beantwoorden van een aantal basisvragen (SMART) schrijf je het plan voor je verbeterproject. Dit is je fundament.

Je creëert een solide basis, inclusief kaders en verwachtingen, die je kunt overdragen aan projecteigenaren. Dit zijn mensen binnen je team met een eigen expertise. Een expertise die aansluit op de behoefte van het verbetertraject. Je bespreekt het plan en ze gaan ermee aan de slag.

6 - volledige illustratie met alles erop en eraan.png

Aan de slag!

De projecteigenaren verfijnen het projectplan en creëren milestones. Welke onderdelen zijn er wanneer nodig om het einddoel voor elkaar te krijgen? Het traject wordt uitgestippeld en milestones worden ingepland op maandniveau. Ze vormen een team en kunnen prestatie indicatoren instellen om zo inzicht te krijgen in budget, uren of storypoints. In het dashboard worden alle milestones per project weergegeven, zodat voortgang per maand inzichtelijk is.

7 - met cirkels man-vrouw wissel.png

Tijd voor actie(s)!

Per maand worden de milestones opgedeeld in Do’s/Acties. Deze acties bespreekt de projecteigenaar met het team en samen  gaan ze aan de slag. Alle teamleden hebben inzicht in het fundament van het verbetertraject. Ze weten dus allemaal aan welk  onderdeel van de organisatie met dit project verbeterd wordt. Ook de aanleiding en het uiteindelijk gewenste doel is voor iedereen inzichtelijk. Dit stimuleert het draagvlak en behoud van focus op het einddoel.

Door te scrummen is er overzicht in de openstaande, actieve en afgeronde taken en geef je verantwoordelijkheid en vertrouwen aan je team. Zijn de taken van deze maand klaar, dan wordt er een korte tussenevaluatie gemaakt.

8 - volledige illustratie met alles erop en eraan.png

Check en Act!

Zijn alle milestones afgerond dan wordt er een eindevaluatie gemaakt. Om de kwaliteit die met het project in je organisatie is gebracht te borgen en up-to-date te houden, maak je borgingstaken aan. Dit zijn reminders die aangeven om even te checken of alles nog naar wens verloopt.

Met deze projectcyclus in TopoCloud zorg je dan je op een gestructureerde en motiverende manier ideeën omzet naar realiseerbare verbeterprojecten.

Zo werk je met TopoCloud AAN het verbeteren van je organisatie.