Regisseur toewijzen

Wanneer er een project aangemaakt wordt, is deze nog compleet leeg en alles moet nog ingevuld worden. Een belangrijk onderdeel binnen dit invullen is het toewijzen van een project aan de medewerker(s) die hieraan werken. Deze wordt/worden Regisseur van het project. Wanneer dit niet gebeurt zullen deze medewerkers het project niet zien en er niet aan kunnen werken. Hoe je een project toewijst aan een medewerker of groep leer je door het volgen van onderstaande punten. 

Zo wijs je een Regisseur toe aan een project in TopoCloud:

  1. Open het project dat je toe wil wijzen in de projectbalk 
  2. Klik op de blauwe knop met daarin een tandwieltje bovenaan de pagina
  3. Klik op 'Regisseur toewijzen'
  4. Klik op de balk 'Selecteer een medewerker' en selecteer de medewerker die je Regisseur wilt maken van dit project 
  5. De medewerker komt nu toe staan onder de tekst 'Medewerkers'
  6. Klik op de rode knop 'Sluiten'
  7. De medewerker is nu Regisseur van het project.

Maak je een medewerker met beperkte toegang Regisseur die dat nog niet bij een ander project was, dan ontvangt diegene nu een mailtje met een uitnodiging voor TopoCloud. Diegene heeft uitsluitend toegang tot dat project. 

Wijs alleen de medewerkers toe aan een project die hier ook daadwerkelijk aan moeten werken. Hoe meer medewerkers je toevoegt, hoe meer mensen toegang hebben tot het project. De kans dat er onduidelijkheid ontstaat binnen het project wordt per medewerker groter, zeker bij de mensen die hier niets over weten. 

TD23.png