Terminologie aanpassen

Binnen TopoCloud gebruiken we algemene termen. Maar het kan zijn dat jullie organisatie gewend is om te werken met bepaalde terminologie. Het is het mogelijk om de algemene termen aan te passen. Zo kan er beter aansluiting gevonden worden binnen de organisatie. 

Zo pas je algemene termen aan:

Let op: niet iedereen kan zomaar termen aanpassen. Je moet applicatiebeheerder zijn binnen de Workspace wil je dit kunnen doen. Deze aanpassingen gelden namelijk voor de hele Workspace, dus ook voor alle onderliggende Teams. 

 1. Open je TopoCloud omgeving en klik in de linkerbalk op 'Instellingen
 2. Klik in de linkerbalk op 'Algemeen'
 3. Klik onder het kopje 'Configuratie maken' op het onderdeel 'Algemene velden'
 4. Er opent een scherm, waarin je de algemene termen kunt aanpassen in jullie eigen terminologie
 5. Ben je klaar met aanpassen? Dan kun je onder aan het scherm opslaan

Zo pas je velden in het jaarplan of meerjarenplan aan:

 1. Open je TopoCloud omgeving en klik in de linkerbalk op 'Instellingen
 2. Klik in de linkerbalk op 'Algemeen'
 3. Klik onder het kopje 'Configuratie maken' op het onderdeel 'Velden jaarplan' of 'Velden meerjarenplan'
 4. Er opent een scherm, waarin alle stappen met bijbehorende omschrijvingen staan. Hier kun je de algemene termen aanpassen in jullie eigen terminologie
 5. Ben je klaar met aanpassen? Dan kun je onder aan het scherm opslaan

Zo schakel je stappen in het jaarplan of meerjarenplan uit:

 1. Open je TopoCloud omgeving en klik in de linkerbalk op 'Instellingen
 2. Klik in de linkerbalk op 'Algemeen'
 3. Klik onder het kopje 'Configuratie maken' op het onderdeel 'Velden jaarplan' of 'Velden meerjarenplan'
 4. Er opent een scherm, waarin alle stappen met bijbehorende omschrijvingen staan. Wanneer je een stap wilt uitschakelen dan haal je de tekst van de omschrijving weg en typt hier -1. Doe dit bij alle omschrijvingen binnen dit onderdeel. Dan wordt dit onderdeel gearchiveerd. 
 5. Ben je klaar met aanpassen? Dan kun je onder aan het scherm opslaan

Wanneer je een stap uitschakelt, dan is deze niet meer zichtbaar in nieuwe projecten die aangemaakt worden én huidige projecten waar geen tekst in staat of heeft gestaan. Wanneer er wél in deze velden gewerkt is, dan wordt de stap niet uitgeschakeld.

Zo pas je instellingen aan:

 1. Open je TopoCloud omgeving en klik in de linkerbalk op 'Instellingen
 2. Klik in de linkerbalk op 'Algemeen'
 3. Klik onder het kopje 'Configuratie maken' op het onderdeel 'instellingen'
 4. Er opent een scherm, waarin je bepaalde technische instellingen kunt doen.
  1. Zo kun je het type jaartelling instellen. Kalenderjaar (loopt van januari tot en met december) of Schooljaar (loopt van augustus tot en met juli)
  2. Zo kun je aangeven bij Extern beleid of er aanpassingen gedaan mogen worden aan de beleidsdocumenten -> Geen Beleids Mutaties
  3. En of je het uploaden van documenten in de beleidsomgeving wilt uitschakelen 
 5. Ben je klaar met aanpassen? Dan kun je onder aan het scherm opslaan