Wachtwoord wijzigen

Wil je het wachtwoord voor je account wijzigen? Volg dan onderstaande stappen en leer hoe jij snel en makkelijk het wachtwoord kan wijzigen. 

Zo wijzig je het wachtwoord van je TopoCloud acount: 

  1. Open je TopoCloud omgeving 
  2. Klik rechtsboven in het scherm op het pijltje dat naar beneden wijst 
  3. Klik nu op de optie 'Profiel', het profielscherm wordt nu geopend
  4. Vul onder 'Wachtwoord wijzigen' eerst je huidige wachtwoord in. 
  5. Klik vervolgens op 'Vul het nieuwe wachtwoord in' en vul hier het nieuwe wachtwoord in 
  6. Vul dan in het volgende vlak nogmaals het nieuwe wachtwoord in ter controle
  7. Klik op de blauwe knop 'Nieuw wachtwoord instellen' 
  8. Het nieuwe wachtwoord is nu actief op dit account 

Lukt het niet om het nieuwe wachtwoord in te voeren? Heb je al eens gekeken naar de minimale vereisten van een nieuw wachtwoord? Het moet minimaal 8 tekens lang zijn, er moet minimaal 1 cijfer in zitten en er moet minimaal 1 letter in zitten. 

TD37.png